Προγραμματισμός Η/Υ
Σχετικά με τις Εργασίες C

Σε ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ που περιλαμβάνονται σε κάθε εργασία, θα πρέπει να αναφέρονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα ονόματα των συνεργατών με μορφή σχολίων στην αρχή του προγράμματος.

Επιπλεόν, η επίλυση των ασκήσεων θα πρέπει να γίνεται στη ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (C). Επίλυση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα (Java, Python, Matlab, C++ κτλ) δε θα βαθμολογείται, γιατί είναι "εκτός θέματος".