Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Έναρξη μαθημάτων

Η διδασκαλία του μαθήματος "Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών" θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Μαρτίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (14:00-17:00 στην αίθουσα ΧΜ7).