Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00 - 19:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΜ7