Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Ενημέρωση Εκφώνησης Εργαστηριακής Άσκησης Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το Εργαστήριο του μαθήματος ότι η εκφώνηση της Εργαστηριακής Άσκησης Ι έχει ενημερωθεί με πρόσθετη παρατήρηση-επεξήγηση στις 02 Μαΐου 2017.